AMSTA – Zarządzanie Ochroną Odległych Obszarów

AMSTA – Zarządzanie Ochroną Odległych Obszarów

Projekt AMSTA – Opracowanie Innowacyjnego, Zaawansowanego Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów

System AMSTA przeznaczony jest do kompleksowego monitorowania oddalonych Składa się z:

Centrum Zarządzania MC (Management Center), które zapewnia zdalne zarządzanie wieloma różnymi Urządzeniami Końcowymi rozlokowanymi w jednym lub wielu odległych obszarach,

– System łączności odległej SOCS (Stand Off Communication System), który  pozwala na wymianę informacji pomiędzy odległymi monitorowanymi obszarami a Centrum Zarządzania,

System łączności lokalnej LCS (Local Communication System), który zapewniająca wymianę danych pomiędzy komponentami rozmieszczonymi w poszczególnych obszarach monitorowanych,

– Urządzeń Końcowych zintegrowanych z terminalnymi komponentami LCS. W Projekcie są to sensory specjalizowane: Sensor Akustosejsmiczny ASS (Akustic and Seismic Sensor) i Stroboskopowy Sensor Obrazowy PSS (Picture Stroboscope Sensor).

System AMSTA umożliwia automatyczną, dwustronną wymianę danych pomiędzy siecią łączności oddalonej SOCS (którą może być wielosystemowa sieć łączności mobilnej) a sieciami lokalnymi, co odciąży sieć oddaloną – szczególnie w przypadku zastosowania wielu sensorów lokalnych. Zaawansowane technologie, redundantnych sieci lokalnych (meshnetwork), połączone z  zaawansowanymi technologiami usypiania zapewniają duże zasięgi lokalne  oraz długi czas pracy na bateriach zasilających. Dzięki czemu odbiorcy otrzymają produkt, którego funkcjonalność pozwoli na monitorowanie i ochronę obszarów rozległych lub oddalonych oraz pozwalający rozpoznawać, zależnie od zastosowanych sensorów, różne zjawiska zachodzące na rozległych terenach.

System AMSTA  adresowany jest do monitorowania rozległych obszarów leśnych w kontekście poruszających się tam ludzi, pojazdów, nielegalnej wycinki oraz zagrożenia przeciwpożarowego. Również może być wykorzystany do monitorowania bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, ważnej infrastruktury gospodarczej oraz rozległych obiektów wojskowych, jak bazy, lotnika, poligony czy miejsca czasowej dyslokacji wojsk.

Projekt AMSTA realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIG 1.4.  Czas realizacji projektu 2014-2015 r. Wdrożenie do produkcji Systemu planuje się w pierwszej połowie 2015 r.