Bezpieczeństwo Publiczne

Bezpieczeństwo Publiczne

MindMade prowadzi aktywne działania biznesowe i rozwojowe w sektorze Bezpieczeństwa Publicznego. Stanowi to naturalne rozwinięcie kompetencji w zakresie kryptografii i szyfrowania, bezprzewodowych sieci mobilnych oraz realizację zintegrowanej strategii produktowej Grupy WB. Rynek Bezpieczeństwa Publicznego, w związku ze stałym zwiększaniem się oczekiwań i świadomości klientów w połączeniu z rosnącym nasyceniem technologicznym i sprzętowym sektora publicznego, stanowi trudny i wymagający ale atrakcyjny obszar wymuszający dostarczanie produktów i usług o szerokiej gamie zastosowań i wysokiej skalowalności. MindMadepotrafi zrealizować te potrzeby.

Strategia rozwoju na tym rynku oparta jest o analizę bieżących potrzeb zgłaszanych przez sektor publiczny, możliwości finansowych budżetu Państwa i/lub jednostek administracji czy służb, jak również prowadzenia analizy światowych trendów w tej dziedzinie.

Efektem tak prowadzonych działań jest opracowanie i wdrożenie:

  • Platformy Integracji Komunikacji (PIK) pozwalającej na głęboką (warstwa sygnalizacji, danych i głosu) i szeroką (uwzględniającą praktycznie wszystkie wykorzystywane technologie) integrację systemów łączności służb ratowniczych, kryzysowych, Wojska i innych
  • Szyfrowanej Łączności Mobilnej (SLM) stanowiącej technologiczne umobilnienie tradycyjnej, stacjonarnej, certyfikowanej łączności służb Państwa w oparciu o technologie ISDN, routing pakietów danych w wielu systemach również przy wykorzystaniu technologii MM-IP-Mobility
  • Systemu Ochrony Baz i Infrastruktury Krytycznej (SOBIK) zmierzającego do realizacji funkcji wielowarstwowej ochrony i monitoringu przy wykorzystaniu wielu zintegrowanych technologii nadzoru i kontroli.

Stanowi to pierwszy krok w systematycznie rozbudowywanej ofercie dla rynku Bezpieczeństwa Publicznego.

Wykorzystanie wielu systemów komunikacji, technologii MM-IP-Mobility, wysokiej odporności środowiskowej oraz zaawansowanego i niezwykle stabilnego sytemu operacyjnego, pozwala dostarczać rozwiązania które zrealizują najbardziej wymagające oczekiwania rynku i klientów.