Bezprzewodowe Sieci Mobilne

Bezprzewodowe Sieci Mobilne

MindMade, stanowiąc inżynierskie centrum technologiczne, jako kluczowy element rozwoju biznesowego uznaje systematyczny wzrost kompetencji w zakresie wybranych obszarów technologicznych. Bezprzewodowe Sieci Mobilne stanowią podstawową kompetencję w tym zakresie, wspierając nieomal wszystkie oferowane produkty i usługi. Wiedza w tym zakresie stanowi wynik wieloletnich doświadczeń całego zespołu inżynierskiego, zarówno w zakresie prac teoretycznych, opracowań technologicznych, jak i wdrożeń konkretnych produktów.

Do kluczowych kompetencji MindMade w zakresie Bezprzewodowych Sieci Mobilnych zaliczyć należy:

  • Szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną nt. konfiguracji połączeń i kanałów transmisji w technologiach GSM [GSM->HSPA+/LTE] / CDMA 410-420 (L-Band) [Polkomtel ] / CDMA 450 (A-Band) [Orange], w szczególności znajdującą swoje odbicie w platformie sprzętowej inQL
  • Zdolność budowy systemów łączności integrujących różne systemy telekomunikacyjne (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE, CDMA (w tym Gota), UHF/VHF analogowe i cyfrowe, DNR, TETRA i inne), w szczególności znajdującą swoje odbicie w Platformie Integracji Komunikacji (PIK)
  • Autorski system serwerów i technologii MM-IP-Mobility zapewniający zdolność płynnego przełączania pomiędzy różnymi technologicznie sieciami bez utraty ciągłości transmisji
  • Szeroką wiedzę w zakresie sieci WiMax, w tym przygotowanie technologiczne do WiMax Mobility
  • Wykorzystanie sieci MESH, w tym WiFi, Zigbee i innych do celów zastosowań w transmisji danych telemetrycznych