Elektronika Specjalna

Elektronika Specjalna

MindMade, stanowiąc inżynierskie centrum technologiczne, jako kluczowy element rozwoju biznesowego uznaje systematyczny wzrost kompetencji w zakresie wybranych obszarów technologicznych. Elektronika Specjalna stanowi podstawową kompetencję w tym zakresie, wspierając nieomal wszystkie oferowane produkty i usługi. Wiedza w tym zakresie stanowi wynik wieloletnich doświadczeń całego zespołu inżynierskiego, zarówno w zakresie prac teoretycznych, opracowań technologicznych, jak i wdrożeń konkretnych produktów. Kompetencje MindMadepozwalają na konstrukcję złożonych systemów elektronicznych, zarówno cyfrowych, jak i analogowych, począwszy od opracowania założeń przez schemat, projekt PCB, a skończywszy na prototypowaniu (w tym zaawansowanych dedykowanych obudów), tworzenie oprogramowania wbudowanego, systemowego (w tym systemy czasu rzeczywistego) i aplikacyjnego, jak również organizację produkcji urządzeń według własnego projektu.

Zespół MindMade dysponuje wiedzą i doświadczeniem obejmującym min. technologię pomiarów przemysłowych: optycznych (refrakcja, transmisja i pomiary geometrii), temperatury, dźwięku (audiometr), wielkości elektrycznych (prąd, napięcie, pojemność, indukcyjność, dobroć).

Do kluczowych doświadczeń MindMade w zakresie Elektroniki Specjalnej zaliczyć należy:

  • Elementy sprzętowe Platformy Integracji Komunikacji w tym brama komunikacyjna PIK-GAT, stanowiąca produkt dedykowany do integracji łączności dyspozytorskiej i transferu danych pomiędzy różnymi rodzajami służb
  • Rodzina routerów mobilnych inQL, dedykowanych do celów niezawodnej transmisji M2M w systemach SCADA, AMI, telemetrii, monitoringu i sterowania
  • Technologia Bezstykowej Transmisji Energii i Danych (PDT) do zastosowań przemysłowych (model urządzenia do podwodnej, zanurzenie do 3 km, bezstykowej transmisji danych i mocy elektrycznej do 400W
  • Wielokanałowe [oscyloskopowe] systemy akwizycji danych analogowych
  • Specjalizowane testery produkcyjne płyt telekomunikacyjnych
  • Opracowania Nagrzewnic Indukcyjnych