Contact

MindMade sp. z o.o.:

Pl. Konstytucji 3 00-647 Warszawa Poland tel/fax: (+48) 22 627 6696 fax: (+48) 22 627 6696 w. 13 e-mail: biuro@MindMade.pl
The Board: Roman Musiał – President of the Board Tomasz Borkowski – Member of the Board
registration data: KRS: 0000369320 Sąd Rejonowy dla m. st. WARSZAWY w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wpłacony kapitał zakładowy: 3.033.850 PLN REGON: 142608303 NIP: 7010261220

Contact

First name:
Family name:
Company:
e-mail address:
Phone number:
Questions/
Remarks: