Energetyka & Media

Energetyka & Media

MindMade prowadzi aktywne działania biznesowe i rozwojowe w sektorze Energetyki, skupiając się na obszarze Smart Grid i AMI. Inteligentne sieci przesyłowe, w tym w pełni zautomatyzowane, zdalne pomiary, stawiają ogromne wyzwania w najbliższych latach przed całym sektorem Energetyki.

W konsekwencji prac prowadzonych przez Komisję Europejską oraz struktury rządowe URE wskazało podstawowe wymagania dotyczące Smart Metering Smart Grid Ready.

Działania zmierzają do powstania systemu energetycznego opartego na smart grids, mówiąc jednocześnie o zmianie podejścia do procesu inwestycyjnego i koniecznym wsparciu segmentu prosumentów, otwarciu rynku dla usług efektywnego zarządzania wykorzystaniem energii oraz optymalizacji ryzyk i kosztów zapewnienia bezpieczeństwa na trzech zintegrowanych rynkach – energii elektrycznej, ciepła i transportu.

MindMade, działając w oparciu o liczne, własne doświadczenia w zakresie M2M oraz bezprzewodowej, bezpiecznej i pewnej transmisji danych, jak również wymagania określane i stawiane przez URE oraz głównych graczy rynku – przygotował, i z sukcesem promuje na rynku energetyki, Router inQL Twin IP54 stanowiący odpowiedź na wymagania w zakresie efektywnego i stabilnego przęsła komunikacji z poziomu koncentratora odczytów.

Stanowi to pierwszy krok w systematycznie rozbudowywanej ofercie dla rynku Energetyki.

Wykorzystanie wielu systemów komunikacji, technologii inQL-Integrity, wysokiej odporności środowiskowej oraz zaawansowanego i niezwykle stabilnego sytemu operacyjnego, pozwala dostarczać rozwiązania, które zrealizują najbardziej wymagające oczekiwania rynku i klientów.