Firma


Zobacz:

Firma

MINDMADE SP.Z O.O. TO INŻYNIERSKIE CENTRUM TECHNOLOGICZNE

skupiające wybitnych specjalistów z dziedziny łączności specjalnej, technologii komórkowych, kryptografii i dedykowanych rozwiązań elektronicznych.

Specjalizuje się w tworzeniu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie:

 • ochrony informacji,
 • teletransmisji oraz telesterowania,
 • pomiarów i sterowania w zastosowaniach przemysłowych.
 Jest liderem w tworzeniu  zaawansowanych, mobilnych rozwiązań bezprzewodowych dedykowanych komunikacji specjalnej oraz M2M.

Działalność obejmuje projektowanie i produkcję urządzeń elektronicznych oraz systemów kierowanych zarówno na rynek specjalny (administracja publiczna, wojsko, wymagający przemysł), jak i masowy.

„Zespół MindMade ma bogate doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu urządzeń oraz systemów kryptograficznych do ochrony transmisji głosu oraz danych.” 

Dysponując kompetencjami i doświadczeniami w zakresie rozwoju, produkcji i wdrażania zaawansowanych własnych produktów, MindMade stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe w projektach Grupy WB, wykraczających poza typowo wojskową elektronikę.

MindMade należy do kategorii MSP a naszymi udziałowcami są Grupa WB  oraz Warsaw Equity Investment.

Kompetencje:

 • Systemy wbudowane, elektronika specjalna klasy 24/7/365, projektowanie i produkcja
 • Specjalizowane systemy IT/Telecom, w tym tworzenie oprogramowania wbudowanego, systemowego (w tym systemy czasu rzeczywistego) i aplikacyjnego
 • Bezpieczne i redundantne systemy transmisji (głos, dane, video) z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych
 • Zdalna akwizycja danych i sterowanie dla systemów automatyki przemysłowej
 • Bezstykowa transmisja energii i danych w warunkach ekstremalnych
 • Ciągłość i dostępność komunikacji (redundancja interfejsów, sumowanie zasięgów, MM-IP-Mobility) w tym technologie do transmisji głosu i danych w różnorodnych sieciach: PSTN, ISDN, GSM, 3G, 4G, IP i satelitarnych.
 • Kryptografia, PKI (asymetryczne algorytmy kryptograficzne)
 • Technologia pomiarów przemysłowych: optycznych (refrakcja, transmisja i pomiary geometrii), temperatury, dźwięku (audiometr), wielkości elektrycznych (prąd, napięcie, pojemność, indukcyjność, dobroć), szybkiej akwizycji danych pomiarowych (specjalizowany wielokanałowy oscyloskop).

Rynki:

 • Energetyka i dostawcy mediów, monitoring (akwizycja danych do automatyki przemysłowej i drogowej) – Rodzina Routerów InQL
 • Sektor bezpieczeństwa (zintegrowana komunikacja, transmisja video i danych) – PIK oraz Routery InQL
 • Podmorski przemysł wydobywczy (bezstykowa transmisja energii i danych) – PDT