Infrastruktura inQL-Integrity

Infrastruktura inQL-Integrity

inQL-Integrity jest platformą programową złożoną z niezależnych elementów, celem zapewnienia: wielopoziomowej redundancji, niezauważalnej dla aplikacji procedury przełączania między interfejsami, procedur umożliwiających masową aktualizację oprogramo­wania i nastaw routerów, najwyższej jakości transmisji danych oraz narzędzi do precyzyjnego nadzoru nad systemem transmisji i pomiaru zdefiniowanych parametrów SLA. W skład platformy programowej inQL-Integrity wchodzą:

  • inQL-Expert – serwerowa aplikacja monitorująca, pozwalająca na ciągły nadzór nad działa­niem systemów transmisyjnych wykorzystywanych do sterowania oraz zdalnej akwizycji danych w rozległych/masowych systemach transmisji danych.
  • inQL-SingleIP – platforma wirtualnej adresacji routerów, która zapewnia ich dostępność pod stałym adresem IP, niezależnie od aktualnie używanego łącza radiowego.
  • inQL-Watch – aplikacja dedykowana dla personelu odpowiedzialnego za administrację serwerami danych. Pozwala na nadzór nad strumieniami danych i pracą serwerów, sygnalizując wystąpienie zagrożeń dla poprawnej pracy systemu.
  • inQL-Update – moduł programowy przeznaczony do masowej aktualizacji oprogramowania firmware routerów. Wbudowane systemy kontroli wersji i raportowania umożliwiają administra­to­rom pełną kontrolę nad procesem aktualizacji.
  • inQL-Config – moduł masowego zarządzania konfiguracją routerów. Dzięki wbudowanym funkcjom raportów administratorzy mają pełną kontrolę nad procesem.
  • inQL-Smart – moduł bazujący na sztucznej inteligencji i sieciach neuronowych. inQL-Smart to niezbędny element dla masowych systemów transmisji danych wykorzystujących wiele różnych sieci – balansuje ich obciążenie pomiędzy całą populację urządzeń, biorąc pod uwagę zarówno topografię BTS (stacji przekaźnikowych), jak i urządzeń, pozwalając na szacowanie zasięgów i stopnia obciążenia dla rozmaitych technologii radiowych.