Infrastruktura Single IP

Infrastruktura Single IP

Stabilna i ciągła transmisja za pośrednictwem i przy płynnym przełączaniu sieci UMTS i CDMA

  W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, redundancji sieciowych interfejsów radiowych oraz niezauważalnej dla aplikacji procedury przełączania pomiędzy tymi interfejsami, w urządzeniu zastosowano technologię Single IP. Jest ona uzyskiwana dzięki zastosowaniu serwera Single IP. Technologia ta zapewnia podtrzymanie sesji TCP do systemu pomiarowego w warunkach utraty jednego z dwóch łączy radiowych. Dzięki temu, podczas współdziałania urządzenia z innymi elementami infrastruktury, jest ono widoczne pod tym samym adresem IP niezależnie od tego, z jakiej sieci korzysta. Router, współpracując z serwerem, dokonuje bieżącej analizy dostępności i jakości parametrów tras komunikacyjnych (interfejsów radiowych) i wybiera najlepszą trasę do przesłania pakietów danych.

Dodatkowa funkcjonalność wbudowana w serwer i routery, to umiejętność transparentnej dekompresji transmitowanych danych, system monitoringu parametrów transmisji oraz poprawności funkcjonowania sieci routerów.