Rodzina routerów InQL

InQL-Twin IP20 5VDC (szyna DIN)

Przemysłowy wielosystemowy router mobilny

InQL-Twin jest profesjonalnym, wielosystemowym routerem skonstruowanym specjalnie dla celów niezawodnej transmisji w telemetrii oraz monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań, gdzie oczekuje się małych gabarytów oraz zintegrowanych interfejsów pomiarowo – kontrolnych. Dwa niezależne interfejsy radiowe: UMTS oraz CDMA w jednym urządzeniu, pozwalają na niezawodny, szerokopasmowy dostęp do danych, niezależnie od lokalizacji.

Współczesne systemy pomiarowe wymagają zdalnego nadzoru, konfiguracji oraz monitoringu i diagnostyki parametrów transmisji. Jednocześnie oczekuje się, że system pomiarowy nie będzie kłopotany zmianami konfiguracji wprowadzanymi przez reakcje routera. Wszystkie te trendy znajdują swoje odwzorowanie w inQL-Twin.

Router TCP/IP 

współpracuje poprzez port Ethernet z dowolnymi urządzeniami pomiarowymi i/lub kontrolnymi wspierającymi protokoły TCP/IP, jak np. mierniki, koncentratory, kamery, urządzenia monitoringu, poprzez interfejsy fizyczne RS 232 i RS 485.

Redundantne interfejsy radiowe

to inteligencja w doborze optymalnego interfejsu radiowego, realizująca automatycznie wszystkie czynności związane z załączeniem oraz podtrzymaniem sesji.

Zintegrowane interfejsy kontrolno pomiarowe

konfigurowalny 4 liniowy port I/O oraz dedykowane analogowe wejście pomiarowe 0-10V, dzięki czemu umożliwia nie tylko teletransmisję, ale również telestowanie.

Nieprzerwana dostępność

zoptymalizowany, wielozadaniowy system operacyjny zapewnia szereg mechanizmów autonomicznej kontroli poprawności pracy podwyższających niezawodność działania.

Otwarta architektura oprogramowania

zapewnia możliwość implementacji własnych skryptów realizujących dedykowaną funkcjonalność kontrolno – sterującą.

Szerokie możliwości konfiguracji

pozwalają m.in. wybrać sieć preferowaną oraz zapasową i wskazać właściwy tryb jej pracy, zdefiniować sposób korzystania z kart SIM/RUIM i wiele innych. Wszystkie czynności konfiguracyjne mogą być wykonywane zdalnie za pomocą interfejsu www.