Intelligent Transport Systems ITS

Intelligent Transport Systems ITS

MindMade prowadzi aktywne działania biznesowe i rozwojowe w sektorze ITS, skupiając się na obszarze transmisji danych z systemów pomiarowych i innych. Rozbudowa dróg, a w szczególności autostrad, stawia nowe wyzwania dla operatorów infrastruktury drogowej, wymuszając gwałtowny wzrost liczby zautomatyzowanych systemów śledzących i analizujących sytuację oraz parametry na określonych odcinkach drogowych.

Choć ITS może odnosić się do wszystkich rodzajów transportu, Dyrektywa UE 2010/40/UE (07.07.2010) w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu, definiuje ITS jako systemy których technologie informacyjne i komunikacyjne są stosowane w dziedzinie transportu drogowego, w tym infrastruktury, pojazdów i użytkowników oraz zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością, jak również ich interfejsów z innymi rodzajami transportu.

MindMade, działając w oparciu o liczne, własne doświadczenia w zakresie M2M, bezprzewodowej, bezpiecznej i pewnej transmisji danych, oraz wymagania określane i stawiane przez głównych graczy rynku, przygotował, i z sukcesem promuje, rodzinę produktów InQL: w szczególności Router inQL Twin IP20 stanowiący odpowiedź na wymagania w zakresie efektywnego i stabilnego przęsła komunikacji.

Współpracując z producentami systemów pomiarowych, w tym radarów drogowych, MindMade opracował i wdrożył do zastosowań dedykowane biblioteki zapewniające dodatkowe mechanizmy współpracy w ramach wymagań stawianych przez systemy radarowe i wizualizacyjne, stosowane w sektorze ITS.

Wykorzystanie wielu systemów komunikacji, technologii inQL-Integrity, wysokiej odporności środowiskowej oraz zaawansowanego i niezwykle stabilnego sytemu operacyjnego, pozwala dostarczać rozwiązania które zrealizują najbardziej wymagające oczekiwania rynku i klientów.