Kontakt

MindMade sp. z o.o.:

ul. Śniadeckich 10 00-656 Warszawa telefon/fax: 22 627 6696 fax: 22 627 6696 w. 13 e-mail: biuro@MindMade.pl
zarząd Roman Musiał – prezes zarządu Tomasz Borkowski – członek zarządu
dane rejestracyjne: KRS: 0000369320 Sąd Rejonowy dla m. st. WARSZAWY w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wpłacony kapitał zakładowy: 3.033.850 PLN REGON: 142608303 NIP: 7010261220

Formularz kontaktowy

Imię:
Nazwisko:
Nazwa firmy:
Adres e-mail:
Telefon:
Pytania/Uwagi: