Kryptografia i Szyfrowanie

Kryptografia i Szyfrowanie

MindMade, stanowiąc inżynierskie centrum technologiczne, jako kluczowy element rozwoju biznesowego uznaje systematyczny wzrost kompetencji w zakresie wybranych obszarów technologicznych. Bezprzewodowe Sieci Mobilne stanowią podstawową kompetencję w tym zakresie, wspierając nieomal wszystkie oferowane produkty i usługi. Wiedza w tym zakresie stanowi wynik wieloletnich doświadczeń całego zespołu inżynierskiego, zarówno w zakresie prac teoretycznych, opracowań technologicznych, jak i wdrożeń konkretnych produktów. Zespół MindMademoże pochwalić się min. opracowaniem kilkudziesięciu urządzeń i systemów kryptograficznych, które otrzymały ok. 40 certyfikatów ITSEC lub Common Criteria. Wykonanie tych rozwiązań wymagało opanowania wielu specyficznych technik a wśród nich:

  • kryptografii (technik symetrycznych oraz asymetrycznych, w tym kryptografii na krzywych eliptycznych),
  • infrastruktury klucza publicznego (ang. PKI),
  • podpisu elektronicznego,
  • stworzenia elektronicznych generatorów liczb losowych wraz z techniką ich testowania.

Do kompetencji MindMade w tym z zakresie należy min. zaliczyć: dogłębną znajomość technologii telekomunikacyjnych do przesyłu głosu i danych w różnorodnych sieciach: PSTN, ISDN, GSM, 3G, 4G, IP i satelitarnych, czy znajomość języka opisu sprzętu VHDL,  w tym opracowanie i implementacja modułów VHDL (ang. IP cores) do przyspieszania operacji potęgowania modularnego bardzo dużych liczb (w zastosowaniu w asymetrycznych algorytmach kryptograficznych).