Platforma Integracji Komunikacji PIK

Platforma Integracji Komunikacji PIK

Platforma Integracji Komunikacji dla Służb PIK – czyli dlaczego wszyscy mogą się komunikować ze wszystkimi, choć nic się nie zmieniło….

Platforma Integracji Komunikacji (PIK) to system zbudowany zgodnie z założeniami systemów sieciocentrycznych NEA (Network Enabled Abilities) wymiany i zarządzania informacją (spełnia wymogi wg. PKN-CEN_CWA 15537_2008P). Rozwiązanie to zapewnia ogólnokrajową łączność dyspozytorską i integrację różnych, niekompatybilnych systemów komunikacyjnych (analogowe, Nexedge, DMR, TETRA, radiostacje wojskowe). Ponadto, PIK umożliwia transfer danych pomiędzy centrum dyspozytorskim i urządzeniami połączonymi z bramami z prędkością do 8 Mbit/s (w obu kierunkach).

Bezpieczeństwo

System PIK posiada własne oprogramowanie do szyfrowania szerokopasmowej transmisji danych zapewniające bezpieczny dostęp do informacji z baz danych i rejestrów państwowych. Praca Systemu może odbywać się w wydzielonej, zamkniętej sieci bez dostępu z poziomu publicznego Internetu – komunikacja między infrastrukturą klienta, a serwerami systemu PIK odbywa się wewnątrz tunelu, bramy mogą pracować w prywatnych, zamkniętych APN-ach łączących się z infrastrukturą PIK za pośrednictwem tuneli.

Infrastruktura serwerowa

Całość pracy systemu PIK (mobilne lub stacjonarne bramy komunikacyjne, stacje dyspozytorskie, oprogramowanie „PIK To Talk” na telefonach komórkowych) jest zarządzana i wspierana przez oprogramowanie na serwerach. Dowolny z serwerów (SIP, Single IP, Grup) może zostać zwielokrotniony w celu rozłożenia obciążenia – zapewnia to skalowalność rozwiązania. Lokalizacja serwerów nie ma wpływu na pracę systemu, mogą być pod wyłączną kontrolą zarówno dostawcy systemu jak i jego użytkownika. Korzystając z tych samych serwerów, wielu dyspozytorów może pracować niezależnie. Każdy z nich ma do dyspozycji (na wyłączność) wydzieloną grupę bram, które przypisuje grupom rozmównym. Bramy (użytkownicy) mogą być relokowani pomiędzy dyspozytorami zgodnie z potrzebami.

Bramy

Brama zapewnia integrację łączności natywnej służby z innymi systemami. Do zapewnienia transmisji używa połączeń w dowolnej sieci 4 dowolnych operatorów komórkowych (polskich i zagranicznych, praca w roamingu) w technologiach LTE, CDMA, UMTS. Połączenia są stale monitorowane, przełączając interfejsy na usługę o najlepszych parametrach transmisyjnych. Zestaw anten wzmacnia sygnał sieci na tyle, że w przypadku lokalnej awarii (wyłączenie, powódź itp.) brama ma możliwość połączenia z BTS poza strefą awarii. Istnieje też wersja z radiostacjami wojskowymi o zasięgu ponad 50 km. W przypadku braku dostępu do sieci komórkowych użytkownik korzysta z natywnego systemu łączności radiowej. Możliwa jest zdalna konfiguracja bram i znajdującego się w nich oprzyrządowania: radiostacja, moduły komunikacyjne, WiFi.

Smartfony jako moduły rozmówne

System obsługuje aplikację na telefony komórkowe pracujące pod kontrolą Android umożliwiającą komunikację telefonu komórkowego w systemie PIK w opcji „PIK-To-Talk”, która zapewnia dostęp do komunikacji osobom nie wyposażonym w inne środki łączności (np. specjalistom, kierownictwu) w każdym miejscu, poprzez połączenie z infrastrukturą serwerową (tunel VPN). Osoby takie otrzymują możliwość pracy operacyjnej w ramach grup komunikacyjnych zarządzanych przez dyspozytora.

Elastyczna konfiguracja

PIK zapewnia możliwość kreowania dowolnych grup komunikacji głosowej i danych w trakcie pracy systemu. Zmiany organizacji w grupach wewnątrz służby lub pomiędzy nimi są natychmiastowe i propagowane w Systemie przy pomocy infrastruktury serwerowej. Wszelkie dane z pracy systemu w tym nagrana korespondencja radiowa, gromadzone są w centralnych lub/i rozproszonych bazach danych.

Transfer danych

PIK zapewnia transfer danych dla użytkownika końcowego. Każda Brama PIK-GAT udostępnia sygnał IP za pośrednictwem sieci WiFi lub opcjonalnie możliwość podłączenia kablem sieciowym. Brama zapewnia transfer danych z prędkością do 8 Mbit/s. Cała transmisja danych, w zależności od ustaleń na etapie wdrożenia, kierowana jest do sieci Internet lub Intranet. Jest ona również szyfrowana w standardzie AES kluczem o długości do 256 bitów. Na potrzeby ochrony przesyłania danych Użytkownik może niezależnie uruchomić własny tunel VPN pomiędzy urządzeniem końcowym (np. komputer PC) a serwerem pracującym w sieci. Cała transmisja może być prowadzona w dedykowanych APN-ach.

Lokalizacja GPS

Wszystkie bramy wyposażone są w moduły GPS. Stanowisko dyspozytorskie, poza standardowymi funkcjami, posiada zintegrowaną aplikację mapową z możliwością obserwacji na mapie nie tylko pojazdów ale też i funkcjonariuszy w sposób interaktywny.

Zalety:
  • produkt zaprojektowany w polskiej firmie – producent udostępnia kody źródłowe do systemu i aplikacji szyfrującej 
  • zapewnia ogólnokrajową łączność bez konieczności budowy infrastruktury i umożliwia wykorzystanie posiadanego w służbach sprzętu radiołączności, oraz możliwość pracy poza granicami
  • umożliwia wymianę danych na potrzeby interoperacyjności służb, elastyczna struktura konfiguracji systemu. Relatywnie niski koszt budowy i utrzymania systemu oraz bardzo krótki czas jego uruchomienia.