Szyfrowana Łączność Mobilna SLM

Szyfrowana Łączność Mobilna SLM

Szyfrowana Łączność Mobilna (SLM) stanowi technologiczny i produktowy efekt współpracy w ramach Grupy WB, skierowany na rynek wymagający zaawansowanej kryptografii i bezpiecznej łączności również w ruchu. SLM pozwala na technologiczne umobilnienie tradycyjnej, stacjonarnej, certyfikowanej łączności służbopartej o technologie ISDN w połączeniu z wydajnym i stabilnym systemem łączności mobilnej, która opiera się o pakietową transmisję danych w wielu systemach komórkowych (GSM->HSUPA+ i CDMA), przy jednoczesnym wykorzystaniu autorskiej technologii MM-IP-Mobility.

SLM stanowi kompletny produkt składający się z zabudowanej w dedykowanej obudowie (walizce), o podwyższonej odporności, certyfikowanego telefonu szyfrującego oraz specjalizowanego routera wielosystemowego opartego o platformę InQL wraz z akumulatorowym modułem podtrzymania pracy bez zewnętrznego źródła zasilania.

Infrastruktura wspierająca SLM obejmuje infrastrukturę serwerową zapewniającą zdalną konfigurację, a także ciągłość komunikacji przy przełączaniu pomiędzy różnymi sieciami komórkowymi dzięki technologii MM-IP-Mobility.

Dostęp zawsze i wszędzie

Dostęp do wielu mediów komórkowych (GSM i CDMA) podnosi niezawodność i dostępność systemu oraz zapewnia szerokopasmowy transfer danych na terenie całego kraju. Opracowanie technologiczne SLM dostarczane przez MindMade to min.:

  • mobilna szyfrowana łączność niejawna o klauzulach: tajne, poufne, zastrzeżone
  • wykorzystanie certyfikowanych telefonów szyfrujących
  • redundantna transmisja w różnych sieciach
  • odporna środowiskowo obudowa/walizka
  • akumulatorowe podtrzymanie zasilania